Hrvatska gospodarska komora

Klijent: HGK
Mjesto: Graz, Stuttgart, Frankfut

Za klijenta hgk smo osmislili novi dizajn staklenih visokih vitrina koje smo sami izradili. Centralni dio štanda je podignut za 5 metara visine, sa logotipovima vidljivim iz cijele hale sajma. Pod je povišen i izrađen u iveralu (dvije boje). Radilo se o izradi visoke kvalitete, pri čemu je detaljima posvećena značajna pozornost. Izadeni su novi info pultovi, koji također prate klijentove boje.
Korištena je i “Maxima” konstrukcija, na koju su se stavljali MH reflektori.